Цели на конкурса

 

Конкурсът за годишните HR награди е форма за споделяне и отличаване на иновативни и успешни практики, реализирани на национално ниво (в България).

Идеите и целите на конкурса са даване на публичност и признание за постигнати резултати в работата, за създаване на HR добавена стойност за организациите и развитие нивото на HR професията и HR индустрията в България.

Конкурсът поощрява авторството, творческия подход в професията и създаването на нови, уникални продукти и проекти, ефективно реализирани на практика в конкретен времеви обхват – през годината, за която е съответното издание на Годишните награди.

Общи условия за участие

1.Не се допуска участие на 1 проект в повече от 1 колективна категория.

2.Участие в конкурса могат да вземат само членове на БАУХ. Приемат се номинации и самономинации. Анонимността на (само)номиниращия е гарантирана. Всеки желаещ –член или не на БАУХ, може да прави номинации във всяка от категориите на конкурса.

3.Не се допуска участие в Конкурса на членове на журито или на организации, с които членове на журито се намират в състояние на договорен ангажимент (трудов договор, граждански договор, договор за поръчка, услуга, изработка и др. п.) или ако са имали такъв ангажимент към тях през конкурсната година. Не се допуска и участие в конкурса на други служители на съответните описани по-горе организации.

4.Не се допуска участие в Конкурса на членове на Управителния съвет на БАУХ или на организации, с които членовете на УС се намират в състояние на договорен ангажимент (трудов договор, граждански договор, договор за поръчка, услуга, изработка и др.п.) или ако са имали такъв ангажимент към тях през конкурсната година. Не се допуска и участие в конкурса на други служители на съответните описани по-горе организации.

5.Допуска се участие само с проекти, при които основната част от реализацията и резултатите се отнасят към съответната конкурсна година.

6. Не се допуска участие на една компания с повече от един проект в една и съща колективна категория.

Времеви график и процедура за оценка

Фаза 1 – Кандидатстване
Период: 5 октомври – 19 ноември 2021 г.

Фаза 2 – Оценка по критериите за съответствие на Регламента
Период: 20 – 21 ноември 2021 г.

Фаза 3 – Оценка по допустимост
Период: 22 ноември – 2 декември 2021 г.

Фаза 4 – Оценка на кандидатурите по съответните критерии за категорията
Период: 3 декември 2021 г. – 20 януари 2022 г.

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА ОТ ФАЗИТЕ НА ОЦЕНКА ВИЖТЕ ТУК

Индивидуални категории

HR директор/мениджър на годината

Наградата е признание за HR професионалисти, показали през настоящата година изключителни лидерски качества и съвършенство на управленско ниво в професията…

hr професионалист на годината

Наградата е предназначена за HR специалисти, които може да не заемат мениджърска позиция, с повече от 2 г. опит в професията, които са изградили значими партньорства и са допринесли стойност за бизнеса…

най-ангажиран към управлението на хора организационен лидер

Наградата отличава организационни лидери, които през годината устойчиво подкрепят HR функцията, независимо от съществуващите организационна структура и разпределение на ролите…

екипни категории

най-добър hr проект на голяма компания

Наградата в тази категория от конкурса е предназначена за HR проект, успешно реализиран в голяма организационна среда – ефективно, резултатно и при високи професионални стандарти…

най-добър hr проект на малко/средно предприятие

Тази награда е за малка или средна организация (под 250 служители), реализирала успешен HR проект през годината, осъзнала нуждата, създала и развиваща HR функция в синхрон със съвременните HR практики…

най-добър hr екип на година

Наградата в тази категория от конкурса е предназначена за HR екип, който през годината демонстрира съвършенство в HR практиките благодарение на общата работа на всички свои членове…

hr консултантски проект/инструмент

Наградата отличава HR консултантски проект/инструмент, успешно създаден и внедрен през годината в клиентска/и организация/и – ефективно, резултатно и при високи професионални стандарти…

Жури

по азбучен ред:

Даниела Долапчиева

Вицепрезидент Хора и култура, crypto.com

Дарина Пенева

Управляващ директор, Стантън Чейс Интернешънъл България

Зорница Янкова

Директор Човешки ресурси, Скейл Фокус и член на Управителния съвет на БАУХ

Катерина Шопова

Директор Човешки ресурси, Лидл България.

Красимир Кирков

Ръководител отдел Управление на човешките ресурси, Либхер Хаусгерете Марица

Пламен Вушев

Управител, JOBS.BG

проф. Цветан Давидков

Преподавател, Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Генерален спонсор

JOBS.BG се стреми да създаде оптимална среда, даваща възможност на компаниите да открият най-подходящите кандидати, на кандидатите възможност да реализират пълният си потенциал. JOBS.BG е Business Superbrand за 2007-2008, потребителски Superbrand за 2009-2010, Superbrand за 2012-2013, Business Superbrand за 2015-2016, Business Superbrand за 2017-2018 и Business Superbrand за 2019-2020

Генерален спонсор

Economy.bg е издание за бизнес, икономика и мениджмънт. Част от Economy.bg е Human Capital – водещата медия в сферата на човешкия капитал. Economy.bg следи тенденциите в световната и българска икономика от съществено значение за случващото се в България, ключовите бизнес сектори, компаниите и хората, които са част от тях. Economy.bg създава уникално редакционно съдържание – видео интервюта, статии, анализи, статистики и проучвания, създадени в сътрудничество с мениджъри от български и чужди компании, икономически анализатори и експерти от различни бизнес сектори. Economy.bg е издание на Jobs.bg.

bg_BGБългарски