Виртуална конференция “HR: Social vs Human Distancing” – индивидуална регистрационна форма

(Забележка: Ако отразите “ДА”, ще получите списък на участниците, пожелали да предоставят контактни данни, съответно и те ще получат Вашите, за целите на размяна на кореспонденция, включително относно предлаганите от всеки участник продукти и/или услуги. С кликване върху бутона ДА вие давате съгласие по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR): “a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;” )
Условия за регистрация: Във връзка с предоставените от вас данни в настоящата регистрационна форма, моля запознайте се с политиката на БАУХ за поверителност на данните: https://www.bapm.space/w/bg/privacy/ . Данните, които предоставяте, ще бъдат използвани за целите на успешното провеждане на събитието и за счетоводна отчетност. По време на събитието ще бъдат правени снимки на екрана и записи, които ще бъдат използани за целите на БАУХ и публикувани в комуникационните канали на БАУХ. В срок от два работни дни след като изпратите вашата регистрация, ще получите от нас потвърждение и информация за заплащането на таксата за участие, която трябва да бъде заплатена преди началото на събитието. Ако сте заплатили таксата за участие, но нямате възможност да присъствате, сумата ще бъде възстановявана само в случай, че до 12 ноември 2021 г. писмено сте заявили отказ от участие на e-mail: bapm@bapm.bg.
bg_BGБългарски