Интервю

Мисията на HR функцията трябва да се промени към създаване на организационна гъвкавост и адаптивност

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Христо Стоянов, дългогодишен член и съмишленик на БАУХ

Вие сте дългогодишен член на Асоциацията. Защо решихте да се присъедините?
Бях приет за член на Асоциацията малко след създаването й – през август 2000г. Работя любима и удовлетворяваща за мен професия и беше логично да се присъединя към това сдружение. През годините различни активности на Асоциацията и колегите ми помогнаха за професионално развитие. Бях в пилотния проект на първите български стандарти и защитих пълен сертификат, през 2002г. на годишните награди бях победител в категорията „За принос в утвърждаване на професията”.

Нееднократно сте били член на Управителния съвет на асоциацията. Как се развиваше тя през годините?
С подкрепата на гилдията 10 години бях член на Управителния съвет. Удоволствие беше да работя с авторитетни колеги. За мен беше огромно признание, защото бях единствения от производствена българска компания и извън София. През годините развитието на Асоциацията беше добре планирано. Най-значимите дейности и събития за мен са първите професионални стандарти, приемането за член на Европейската Асоциация за управление на хората (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на човешки ресурси (WFPMA). За мен най-важното и полезно за HR гилдията /дори и за нечленове на Асоциацията/ бяха международните годишни конференции. Най-големия принос са срещите, контактите с международно признати авторитетни колеги и консултанти точно в периода на трансформиране и създаване на професията HR в България. Това е принос с ползи и до днес, много колеги вече се реализират на авторитетни позиции в международни компании в целия свят. А това нямаше как да се случи без Асоциацията.

Формулирайте с няколко думи основните ценности на HR професията, респективно – на общността?
Ценностите са може би онези невидими неща, които ни подтикват за вършим своята работа професионално. През годините формирането им беше динамично, процеса на разбиране и интерпретиране на поведения, нагласи и очаквания беше труден заради новото разбиране и съдържание на нашата професия. Най-важните за мен са добронамерено споделяне, ангажираност и компетентност, които се постигат чрез лично усъвършенстване.

Имаме силно динамично настояще: какви промени настъпват в сферата на управление на човешките ресурси, какви са тенденциите в развитието на HR функцията?
Мисията на HR функцията трябва да се промени към създаване на организационна гъвкавост и адаптивност. HR професионалистите следва да гледат на работата си като на производство, създаващо позитивни преживявани за служителите и кандидатите за работа. Един от много добрите варианти за мен е Agile подхода.

Каква е ролята на БАУХ в тези процеси, според Вас?
Отговорът на този въпрос е изпълнение на мисията си – Да подкрепя развитието на обществото като създаваме условия за развитие на хората и организациите. Управителният съвет да работи активно, за това БАУХ да бъде платформа за споделяне на опит и знания между нейните членове с оглед повишаване на общото ниво на експертиза в общността, съобразено с динамиката на бизнес средата в България.

Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността…
Да обичат професията си, да бъдат колегиални, да споделят, да върнат ентусиазма в HR гилдията в проекти и събития на Асоциацията.

Leave a Reply

en_USEnglish