Новини

Готов е докладът на BCG от проучването Creating People Advantage 2023

От 2008 г. Boston Consulting Group (BCG) и Световната федерация на асоциациите за управление на хора (WFPMA) си партнират в поредица от всеобхватни глобални проучвания на лидери на хора. Тазгодишното проучване включва отговори от 6893 участници в 102 пазара във всички индустрии. Както и в предишни години, респондентите оценяват темите за управление на хора – 32 в текущата методология – по бъдеща важност и текущото ниво на способности на тяхната компания.

Целта е да се помогне на лидерите по управление на хора да идентифицират най-неотложните приоритети, за да подобрят не само представянето на собствените си функции, но и представянето на цялата компания. Този вид приоритизиране винаги е важно, но в настоящата кризисна среда, то се е превърнало в императив.

Основни акценти

Тазгодишният анализ включва следните основни акценти:

Пропуски в таланта. Много компании не разполагат с всички необходими таланти. Пропуските и недостигът на таланти представляват най-голямото бизнес предизвикателство, пред което са изправени компаниите, посочено от 72% от анкетираните.

Разделено внимание. Компаниите са по-добри в реагирането на належащи външни фактори (като промени в предлагането, наложени от войната в Украйна), но по-малко способни да гледат напред и да се съсредоточат върху приоритетите за управление на хората, които са критични за успеха в бъдеще. Анкетираните са по-силни по теми, които са били критични по време на пандемията – като здравето и безопасността на служителите, по-гъвкавите модели на работа и управлението на политиката – въпреки че това вече не са най-големите им приоритети.

Забавена цифровизация. Дигитализацията остава ключова област за мениджърите на хора, но дигиталните възможности (включително HR IT архитектура, операции и облачен софтуер) продължават да изостават в много организации, което прави тази тема все по-неотложен приоритет.

Основни приоритети. Въпреки че всяка компания трябва да изгради отличителните характеристики, които са най-подходящи за нейния уникален контекст, почти всички компании трябва да наблегнат на стратегическото планиране на работната сила, придобиването на таланти, повишаването на уменията и преквалификацията, дигитализацията и съпътстващото управление на промените и лидерското поведение.

Изкуствен интелект във възход. AI набира популярност сред мениджърите на хора, но по-голямата част от организациите все още са в най-ранните етапи на приемане. Първите, които започнаха да внедряват базирани на AI решения, виждат огромни ползи в редица случаи на приложението на изкуствен интелект в управлението на хора.

Препоръки за ръководители по управление на хора

Констатациите на BCG сочат пет препоръки към лидерите по управление на хора, които да приемат, за да се справят с предизвикателни времена през 2023 г. и след това.

Използвайте данните, за да планирате точно предлагането и търсенето на таланти. Стратегическото планиране на работната сила е вечно предизвикателство за повечето организации. Въпреки че основните принципи не са нови, необходимостта от спешно действие се е увеличила и наличието на знания, основани на данни, промени конкурентния пейзаж.

Станете по-добри в придобиването на таланти. На пазар, на който има недостиг на специализирани таланти, дигиталните технологии могат да помогнат на компаниите да се разграничат въз основа на опита, който предлагат на кандидатите, което води до по-добри нива на успех при набирането и наемането на нови служители.

Инвестирайте в повишаване на квалификацията и преквалификация на настоящата работна сила. Развитието на нови умения в съществуващата ви работна сила е много по-рентабилно от наемането на нови хора. Освен това непрекъснато променящите се технологии изправят компаниите пред необходимостта непрекъснато да опресняват уменията и способностите на своята работна сила.

Отключете стойност чрез AI. Generative AI има потенциала да революционизира процесите на самообслужване, да повиши производителността, да персонализира преживяванията на клиентите и да изгради екосистеми за таланти, управлявани от данни. Първите производители вече улавят стойност със случаи на употреба по цялата верига на стойността на човешките ресурси.

Фокусирайте се върху управлението на промените и организационното развитие. В областта на лидерското поведение, управлението на промяната и организационното развитие е наложително да не се подценява трансформиращият потенциал – и клопките – на промяната. Имайки предвид това, организациите се фокусират повече върху поведението на цели ръководни екипи, отколкото на отделни лица.

Изтеглете пълния доклад за по-подробно обсъждане на изводите и препоръките от тази година ТУК.

Leave a Reply

en_USEnglish