НовиниТоп новини

БАУХ е член на Обществения съвет към Комисия по електронно управление и информационни технологии

Българска асоциация за управление на хора беше одобрена за член на Обществения съвет към Комисията по електронно управление и информационни технологии (КЕУИТ) към 47-ото Народно събрание на Република България.

Общественият съвет е експертно консултативно звено към Комисията, създадено с цел сътрудничество при обсъждане, изразяване на позиции, поемане на инициативи, търсене и предлагане на решения в областта на дигитализацията, електронното управление, информационните технологии и информационното общество.

Представител на БАУХ в Обществения съвет към КЕУИТ е Данаил Кънчев – дългогодишен член на БАУХ, член на предходния състав на УС на асоциацията. Данаил притежава задълбочена експертиза по темите, свързани с дигитализация на административните процеси и документи, които обслужват трудово-правните взаимоотношения и биват поддържани от работодателите – тема, която БАУХ поставя в приоритетите за дейността си.

Участието в Обществения съвет отваря възможности за следващи стъпки в посока въвеждане на електронната трудова книжка. По темата БАУХ работи активно в последните месеци.

На 6 април се проведе заседание на КЕУИТ, на което организациите, одобрени за участие в Обществения съвет, имаха възможност да се представят. Запис от заседанието е наличен на сайта на Комисията: https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/2965 , таб Заседания.

Ще ви държим в течение за информация и новости, свързани с работата на Обществения съвет.

Leave a Reply

en_USEnglish