Венцислав Савов, бизнес редактор, сп.”Мениджър”

Венцислав Савов е бизнес редактор в сп.”Мениджър” от 2003 г., зам.ректор „Развитие и връзки с работодатели” и хабилитиран член на Академичния съвет в Датския колеж в София, където като доцент води дисциплините Управление на човешкия капитал и Employer branding. Последните 10 години е програмен дизайнер на Специализиран учебен блок „Мениджмънт 2030”. Ръководител развитие на „Зеления кръг” към издателство „МИТ Прес” от 2009. Мениджър проекти на годишните издания „Първите в бизнеса – поглед отвътре”, луксозното списание „Жената е” и специалния брой на „Мениджър” в партньорство с New York Times. Има докторска степен от УНСС на тема „Оценка на човешкия капитал при управление на нематериални активи”, защитена пред ВАК, HR специализации в САЩ и Великобритания. Носител е на наградата „Черноризец Храбър” за бизнес и финансова журналистика. Освен член на журито на годишните награди на БАУХ е и член на журито „Млад мениджър” на фондация Еврика.

bg_BGБългарски