1
0 коментара

С чл.7 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се дава възможност: (1) Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване. (2) Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.

Тези две алинеи ще бъдат ли действащи и през времето на двата месеца след неговата отмяна, както се предвижда конкретно за някои от мерките в проектозакона, подготвен на първо четене за 08.05.2020г.

зададе въпрос
Добави коментар