0
0 коментара

Здравейте колеги,

Вече 20 години чрез магистърската програма “Управление и развитие на човешките ресурси” на НБУ (Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) – магистърска програма НБУ (nbu.bg) https://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2021&PageShow=programpresent&P_Menu=generalinfo&Fac_ID=4&M_PHD=0&P_ID=2474&TabIndex=1&l=0) се създават специалисти и мениджъри по ЧР, които са част от тази аудитория и членове на БАУХ. Много бих искала да чуя вашите отзиви за ползите от тази програма, вашите препоръки и коментари.

Мария зададе въпрос 30/08/2021
Добави коментар