1
1 коментар

Обученията са едни от първите разходи, които отпадат в ситуация на криза. Планирате ли промяна на стратегията и плана за обучения в настоящата ситуация? Ще преквалифицирате ли служителите си, за да ги запазите или за да посрещнат те нови изисквания към бизнеса на компанията? Ще ги обучавате ли на нови умения? Ще ползвате ли повече дигитални обучения? Кои неефективни форми ще отпаднат? Без какво не можете?

Зорница отговори на въпроса преди 12/06/2020

Ники, промяната направихме много бързо – само седмица след обявяване на извънредното положение, при което масова колегите останаха вкъщи, виртуализирахме някои вътрешни обучения. Това беше много печеливш ход, защото колегите активно се включиха в обучения, за които в “нормално” време не успяват да отделят цял ден. Сега, кратките онлайн форми привлякоха много колеги и това ще остане и в бъдеще като добра практика.

Добави коментар