Новини

Трансформиране на онбординга: методология за геймификация

Това подробно ръководство предоставя задълбочена методология за интегриране на геймификацията в процесите на онбординг и непрекъснато обучение в организациите. Финансиран от Еразъм+ по проект „Онборд: Организационна ориентация и социализация от ново поколение“, Ръководството е разработено, за да превърне онбординга в динамично, ангажиращо и образователно изживяване за нови служители в различните индустрии.

Основни компоненти на Методологията

Въведение в геймификацията: Описва силата на геймификацията за увеличаване на ангажираността, подобряване на запаметяването на знания и повишаване на мотивацията сред новите служители. Очертава как геймификацията използва естествените човешки тенденции като конкуренция и стремеж към постижения, за да обогати образователния опит.

Подходът GameStorm: Представя GameStorm като иновативен метод за разработване на геймифицирани решения, които отговарят на специфични организационни нужди, като се фокусира върху идентифицирането на конструктивно и деструктивно поведение на служителите чрез сесии за сътрудничество.

Двойните игрални полета: Обсъжда вътрешната и външната динамика, засягаща организациите, и как разбирането им може да помогне за ефективното адаптиране на стратегии за геймификация.

Структурирани фази на онбординг: Включва подробности за поетапната интеграция на съдържание и специфично за дадена ролята персонализиране, за да се адаптира процеса на онбординг към различни фирмени култури и оперативни мащаби, от стартиращи фирми до големи предприятия.

Адаптивност и практическо внедряване: Предоставя практически съвети за това как компаниите могат да адаптират методологията за геймификация, като гарантират, че тя съответства на техните уникални култури, оперативни размери и специфични нужди от обучение. Документът, също така, включва ръководство стъпка по стъпка за компании, обмислящи геймификация, от оценка на целите до прилагане и усъвършенстване на онбординг процеса.

Как да я използвате: Методологията представлява адаптивна рамка, предназначена не само да подобри начина, по който се обучават нови служители, но и да гарантира, че те са ефективно интегрирани в културата и оперативния дух на организацията. С изчерпателни инструменти, подробни казуси и ясна разбивка на елементите на геймификация, той служи като безценен ресурс за професионалистите в областта на човешките ресурси и организационните лидери, целящи да обновят подхода си към въвеждането и развитието на служителите.

Прочетете пълния документ, за да се запознаете със структурирания подход, който ви предлагаме и да научите как да прилагате геймификация в онбординга. а адаптиране.

Вашият коментар

bg_BGБългарски