БАУХ с писмо до Парламентарните комисии, които ще разглеждат въвеждането на е-трудова книжка

Изх. номер 0018/30.08.2021 г. ДО Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА46-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р … Продължете с четенето на БАУХ с писмо до Парламентарните комисии, които ще разглеждат въвеждането на е-трудова книжка