За реклама

Българска асоциация за управление на хора ви предоставя възможност да рекламирате чрез:

Директен имейл

Рекламно съобщение, което се изпраща в рамките на работното време чрез директен мейл до всички членове на БАУХ, над 2000.
Предлагаме различно ценообразуване, в зависимост от статуса на компанията, която поръчва съобщението и от неговото съдържание – вж. по-долу в таблицата.
Необходимо е да го заявите предварително и да ни изпратите материалите по мейл – до два работни дни преди датата на пускане на съобщението.

ВИД ОБЯВА/СЪОБЩЕНИЕТАКСА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БАУХТАКСА НА ЗА НЕЧЛЕНОВЕ НА БАУХ
Вакантна позиция200 лв.420 лв.
Семинарно обучение300 лв.560 лв.
Събитие400 лв.700 лв.
Провеждане на проучване/анкета400 лв.700 лв.
Образователна програма400 лв.700 лв.
Обява с рекламна цел за фирмата500 лв.840 лв.
Цената включва 1 страница прикачен файл. Всяка допълнителна страница в прикачения файл се заплаща както следва: по 50 лв. /за членове/; по 80 лв. /за нечленове/

Цените са без ДДС. Отстъпки: по договаряне.

Седмичен електронен бюлетин

Седмичният електронен бюлетин на БАУХ, т.нар. Рубрики, се изпращат чрез директен мейл до всички членове на БАУХ, над 2000, всяка сряда.
Предлагаме различно ценообразуване, в зависимост от статуса на компанията, която поръчва съобщението и от неговото съдържание – вж. по-долу в таблицата.
Необходимо е да го заявите предварително и да ни изпратите материалите по мейл – до два работни дни преди датата на пускане на Рубриките.

ВИД ОБЯВА/СЪОБЩЕНИЕТАКСА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БАУХТАКСА НА ЗА НЕЧЛЕНОВЕ НА БАУХ
Вакантна позиция100 лв.210 лв.
Семинарно обучение150 лв.280 лв.
Събитие200 лв.350 лв.
Провеждане на проучване/анкета200 лв.350 лв.
Образователна програма200 лв.350 лв.
Обява с рекламна цел за фирмата250 лв.420 лв.
Цената включва 1 страница прикачен файл. Всяка допълнителна страница в прикачения файл се заплаща както следва: по 25 лв. /за членове/; по 40 лв. /за нечленове/

Цените са без ДДС. Отстъпки:

  • Втора публикация в рамките на месец – 5 % отстъпка;

Отстъпки при едновременно заявяване на публикации:

  • на четири публикации – 7% отстъпка върху общата сума;
  • на пет до дванадесет публикации – 10 % върху общата сума;
  • публикации за период по-голям от три месеца – отстъпка по договаряне

Месечен електронен бюлетин

Месечният електронен бюлетин на БАУХ, т.нар. Информатор, се изпраща чрез директен мейл до всички членове на БАУХ, над 2000 – в размер А4, pdf формат.
Предлагаме различно ценообразуване, в зависимост от статуса на компанията, която поръчва съобщението, обема и от неговото съдържание – вж. по-долу в таблицата.
Необходимо е да го заявите на 1-во число на месеца, в който искате да бъде публикувано и да ни изпратите материалите по мейл.

РазмерВакантна позицияОбучение, образователна програма, събитие или проучванеОбява с рекламна цел за фирматаВакантна позицияОбучение, образователна програма, събитие или проучванеОбява с рекламна цел за фирмата
Цена за членовеЦена за членовеЦена за членовеЦена за нечленовеЦена за нечленовеЦена за нечленове
1 стр. А4200 лв.280 лв.480 лв.392 лв.504 лв.840 лв.
1/2 стр. от А4100 лв.140 лв.240 лв.196 лв.252 лв.420 лв.
1/4 стр. от А450 лв.70 лв.120 лв.98 лв.126 лв.210 лв.
1/8 стр. от А425 лв.35 лв.60 лв.49 лв.63 лв.105 лв.

Цените са без ДДС. Отстъпки при едновременно заявяване на публикации:

  • на две публикации в последователни издания – 10 % отстъпка, върху общата сума;
  • на три публикации в последователни издания – 15% отстъпка, върху общата сума;
  • на шест публикации в последователни издания – 20% отстъпка, върху общата сума.

Повече информация за техническите изисквания на всеки от рекламните канали можете да намерите във файла:

Плащането се осъществява при финализиране на заявката и преди публикуване на съобщението.

Одобрено от УС на 28.09.2010 г.
Валидно от 01.10.2010 г.

bg_BGБългарски