ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

Конкурсът за годишните HR награди е форма за споделяне и отличаване на иновативни и успешни практики, реализирани на национално ниво (в България).

Идеите и целите на конкурса са даване на публичност и признание за постигнати резултати в работата, за създаване на HR добавена стойност за организациите и развитие нивото на HR професията и HR индустрията в България.

Конкурсът поощрява авторството, творческия подход в професията и създаването на нови, уникални продукти и проекти, ефективно реализирани на практика в конкретен времеви обхват – през годината, за която е съответното издание на Годишните награди.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.Не се допуска участие на 1 проект в повече от 1 колективна категория.

2.Участие в конкурса могат да вземат само членове на БАУХ. Приемат се номинации и самономинации. Анонимността на (само)номиниращия е гарантирана. Всеки желаещ –член или не на БАУХ, може да прави номинации във всяка от категориите на конкурса.

3.Не се допуска участие в Конкурса на членове на журито или на организации, с които членове на журито се намират в състояние на договорен ангажимент (трудов договор, граждански договор, договор за поръчка, услуга, изработка и др. п.) или ако са имали такъв ангажимент към тях през конкурсната година. Не се допуска и участие в конкурса на други служители на съответните описани по-горе организации.

4.Не се допуска участие в Конкурса на членове на Управителния съвет на БАУХ или на организации, с които членовете на УС се намират в състояние на договорен ангажимент (трудов договор, граждански договор, договор за поръчка, услуга, изработка и др.п.) или ако са имали такъв ангажимент към тях през конкурсната година. Не се допуска и участие в конкурса на други служители на съответните описани по-горе организации.

5.Допуска се участие само с проекти, при които основната част от реализацията и резултатите се отнасят към съответната конкурсна година.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК И ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА

Фаза 1 – Кандидатстване
Период: 17 септември – 30 октомври 2020 г.

Фаза 2 – Оценка по критериите за съответствие на Регламента
Период: 2 ноември – 4 ноември 2020 г.

Фаза 3 – Оценка по допустимост
Период: 5 ноември – 25 ноември 2020 г.

Фаза 4 – Оценка на кандидатурите по съответните критерии за категорията
Период: 26 ноември 2020 г. – 11 януари 2020 г.

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА ОТ ФАЗИТЕ НА ОЦЕНКА ВИЖТЕ ТУК

ИНДИВИДУАЛНИ КАТЕГОРИИ

HR ДИРЕКТОР/МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА

Наградата е признание за HR професионалисти, показали през настоящата година изключителни лидерски качества и съвършенство на управленско ниво в професията...КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО НА КАТЕГОРИЯТА, ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

HR ПРОФЕСИОНАЛИСТ НА ГОДИНАТА

Наградата е предназначена за HR специалисти, които може да не заемат мениджърска позиция, с повече от 2 години опит в професията, които са изградили значими партньорства и са допринесли стойност за бизнеса чрез постигнати резултати през годината...КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО НА КАТЕГОРИЯТА ЗА ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАЙ-АНГАЖИРАН КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРА ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЛИДЕР НА ГОДИНАТА

Тази награда отличава организационни лидери (CEO, MD, GM и др.), които през годината системно и устойчиво подкрепят HR функцията, независимо от съществуващите организационна структура и разпределение на ролите...КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО НА КАТЕГОРИЯТА, ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЕКИПНИ КАТЕГОРИИ

НАЙ-ДОБЪР HR ПРОЕКТ НА ГОЛЯМА КОМПАНИЯ

Наградата е за HR проект, успешно реализиран в голяма организационна среда - ефективно, резултатно и при високи професионални стандарти...КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО НА КАТЕГОРИЯТА, ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАЙ-ДОБЪР HR ПРОЕКТ НА МАЛКО/СРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Тази награда е за малка или средна организация (под 250 души средносписъчен състав), реализирала успешен HR проект през годината, осъзнала нуждата, създала и развиваща HR функция в синхрон със съвременните HR практики...КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО НА КАТЕГОРИЯТА, ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАЙ-ДОБЪР HR ЕКИП

Наградата е предназначена за HR екип, който през годината демонстрира съвършенство в HR практиките благодарение на общата работа на всички свои членове...КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО НА КАТЕГОРИЯТА, ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

hr КОНСУЛТАНТСКИ ПРОЕКТ/ИНСТРУМЕНТ НА ГОДИНАТА

Наградата е предназначена за HR консултантски проект/ инструмент, успешно създаден и внедрен през годината в клиентска/и организация/и – ефективно, резултатно и при високи професионални стандарти. В категорията могат да кандидатстват както юридически лица – консултантски компании, предоставящи продукти и услуги в сферата на УЧР, така и физически лица – консултанти, коучове, обучители и др. в сферата на УЧР...КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО НА КАТЕГОРИЯТА, ЗАДА ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Жури

по азбучен ред:

Бранимира Нешовска

Ръководител Човешки Ресурси за България, Унгария и Хърватска, Ейч Пи Инк България

Венцислав Савов

Бизнес редактор, сп. "Мениджър"

Дарина Пенева

Управляващ директор, Стантън Чейс Интернешънъл

Зорница Янкова

Директор Човешки ресурси, Скейл Фокус и член на Управителния съвет на БАУХ

Милена Богданова

Директор Човешки ресурси – Източна Европа, Идеал стандарт – Видима

Пламен Вушев

Управител, JOBS.BG

Рада Йосифова

Началник отдел "Човешки ресурси", Райфайзенбанк (България)

Генерален спонсор

JOBS.BG се стреми да създаде оптимална среда, даваща възможност на компаниите да открият най-подходящите кандидати, на кандидатите възможност да реализират пълният си потенциал. JOBS.BG е Business Superbrand за 2007-2008, потребителски Superbrand за 2009-2010, Superbrand за 2012-2013, Business Superbrand за 2015-2016, Business Superbrand за 2017-2018 и Business Superbrand за 2019-2020

Генерален спонсор

Economy.bg е издание за бизнес, икономика и мениджмънт. Част от Economy.bg е Human Capital – водещата медия в сферата на човешкия капитал. Economy.bg следи тенденциите в световната и българска икономика от съществено значение за случващото се в България, ключовите бизнес сектори, компаниите и хората, които са част от тях. Economy.bg създава уникално редакционно съдържание – видео интервюта, статии, анализи, статистики и проучвания, създадени в сътрудничество с мениджъри от български и чужди компании, икономически анализатори и експерти от различни бизнес сектори. Economy.bg е издание на Jobs.bg.

en_USEnglish