НАЙ-ДОБЪР HR ПРОЕКТ НА МАЛКО / СРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Описание на категорията: Тази награда е за малка или средна организация (под 250 души средносписъчен състав), реализирала успешен HR проект през годината, осъзнала нуждата, създала и развиваща HR функция в синхрон със съвременните HR практики.
ИзмерителиОбективиране на оценката
Бизнес ефективност: Конкретни бизнес резултати и приоритети, постигнати в резултат на реализирането.Описание на подобренията, онагледяващи материали.
Организационна ефективност: Конкретни подобрения в развитието на организацията през годината в резултат на внедряване на проекта/ програмата/ инициативата. Конкретна положителна промяна на нагласи и поведение (въвлеченост, принадлежност, удовлетнореност, мотивация, продуктивност, нагласи, знания, умения) на хората и екипите.Описание на промяната, онагледяващи материали, обратна връзка от страна на служители и ръководители в организацията за възприятието им по отношение на управленския подход като цяло и на управлението на човешкия капитал.
HR функционална ефективност: Конкретни резултати, постигнати през годината, от въведени в практиката конкретни HR процеси и дейности.Описание на резултатите, онагледяващи материали.

bg_BGБългарски