1
0 коментара

Здравейте колеги,

от известно време се занимавам с въпроса по Управление на човешкия капитал или накратко HCM (Human Capital Management). Темата ми е изключително интересна и мисля, че има място в нашите дискусии, особено в динамичните и предизвикателни времена,  в който живеем. Допада ми идеята на хората в организацията да се гледа не като на ресурс или разход, а като на един от най-ценните активи. А в условия на несигурност, човек обикновено се стреми да пази най-ценните си активи. Така би следвало да е и с организациите.

Условно избрах сферата на моя въпрос да е Организационно развитие, въпреки че HCM обединява всички направления и аспекти  на Човешките ресурси, заедно с Knowledge management, Управление на промяната, Стратегическо управление на човешките ресурси и измерване на ЧР показатели. Приложението на тази сравнително по-нова концепция е доста обещаващо и обвързва целите на организацията с ефективното управление и развитие на заетите в организацията и техния принос към крайния резултат.

Моят въпрос е знаете ли за компании в България, които припознават този подход и на какъв етап са от прилагането му?

Дори и да не познавате такива компании ще се радвам да обменим, ако не опит, то поне знания и възможности за бъдещо прилагане.

Благодаря Ви за участието!

отговори на въпроса преди
Добави коментар