БАУХ има съществен принос за популяризиране на добрите практики и развитие на професията, допринасящи за развитието на бизнес средата в България

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Пламен Вушев, управител на JOBS.BG

Защо подкрепяте толкова години каузите на Българска асоциация за управление на хора?
Считаме че, със събитията, които организира, срещащи локалния и световен опит, Българската асоциация за управление на хора има съществен принос за споделяне и популяризиране на добрите практики и развитие на професията, допринасящи за развитието на бизнес средата в България.

Какви са първите Ви спомени за Асоциацията?
Спомням си, че първите събития бяха значително по-малки, независимо от това, ярко впечатление ми правеше ентусиазмът и сплотеността както на екипа, организиращ събитията, така и на участниците в тях. Радвам се, че този дух се запази през годините и продължава и днес.

Как се разви БАУХ през годините – какви са Вашите наблюдения, касаещи ролята на Сдружението в развитието на HR професията и бизнеса, като цяло? Какво прави Българска асоциация за управление на хора значима?
През изминалите 20 години бяхме свидетели на бързо развиваща се бизнес среда, която не би била възможна без усилията и успехите на HR професионалистите да вдъхновяват и мотивират служителите, да развиват техните познания и опит, да превеждат бизнесите както през периодите на разширение на икономиката, така и в трудните периоди на свиване.
В различните периоди Българската асоциация за управление на хора винаги е успявала да фокусира вниманието си върху ключовите въпроси и теми и да създаде среда за дискусии и обмяна на опит, даваща възможност на бизнесите да отговорят на актуалните предизвикателства, като приложат най-добрите практики възможно най-бързо и ефикасно в резултат от споделения опит.

Настоящето е „белязано“ от динамика и непрекъснати промени, вкл. в пазара на труда и професията „специалист по управление на човешки ресурси“ – какви са тези промени и какви са тенденциите, според Вас?
Докато до преди няколко години това се отнасяше само за ограничен брой професии, в съвременната бизнес реалност на икономика все повече базирана на познание (автоматизация на бизнес и производствени процеси, широко навлизане на изкуствен интелект), необходимостта от непрекъснато придобиване на нови познания и умения става задължителна за все повече и повече професии. Свидетели сме също на значителни промени в социалните отношения, възгледи и начини на комуникация в съвременното общество и бизнес. Това прави ролята на HR професионалистите в превеждането на бизнесите през тези предизвикателства и промени ключова за подсигуряване на тяхната конкурентоспособност, на техния успех.

Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността…
Аз вярвам, че Българската асоциация за управление на хора ще продължи да работи активно в налагането и популяризирането на добрите практики и да подпомага изграждането на нови поколения изключителни HR професионалисти, които ще дадат възможност на бизнесите в България и хората, част от тях, да се развиват и да бъдат конкурентоспособни на глобалните тенденции.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски